تجارب شرکت

تاریخ انتشار : 2018/02/04

 

تجربه گامی به سوی کمال و نگاهی به گذشته برای پیمودن راه آینده است و تجارب مستند نمی شوند مگر با مدیریت دانش. در این خصوص شرکت گروه مهندسی کار و اندیشه با سابقه طولانی درحوزه تاسیسات مکانیکی ساختمان و صنعت در زمینه طراحی و اجرا و نظارت  كسب نموده است .اکنون گروه مهندسی و بازرگانی کار و اندیشه به صورت تخصصی در زمینه مشاوره، طراحی و اجرا و تامین تجهیزات تهویه مطبوع و تاسیسات مکانیکی ساختمان و صنعت در سطح کل کشور فعال می باشد.

برخی از مشتریان