طراحی

تاریخ انتشار : 2018/02/06

گروه مهندسی و بازرگانی کار و اندیشه فراگستر با استفاده از تیم تخصصی خود، طراحی و محاسبات فنی مربوط به تهویه مطبوع پروژه های ساختمانی و صنعتی را به صورت رایگان به مشتریان خود ارائه می دهد.

برخی از مشتریان