نوشته هایی با برچسب "تن تبرید"

واحد تن تبرید چیست؟

یک تن تبرید به معنای میزان توانایی یک سیستم تهویه مطبوع است که بتواند یک تن از جسمی را در یک دمای مشخص و در شرایط استاندارد، به طور مداوم یا موقت، تبرید کند. به عبارت دیگر، یک تن تبرید نشان دهنده میزان انتقال حرارت مورد نیاز برای خنک کردن یک تن از جسم است. […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان