نوشته هایی با برچسب "فن کویل ریلی"

فن کویل کانالی (ARN)

قابلیت استفاده از کویل گرمایشی الکتریکی (در صورت سفارش مشتری) قابلیت تعبیه دریچه هوای تازه (در صورت سفارش مشتری) استفاده از بلاوردهای فلزی استفاده از عایق در زیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشت دارای شیر هواگیری با کاربری آسان دسترسی بسیار آسان به مجموعه فن و الکترو موتور جهت سرویس های دوره ای […]

ادامه مطلب

فن کویل زمینی FL

قابلیت استفاده از کویل ها گرمایشی الکتریکی (درصورت سفارش مشتری)استفاده از ورق های گالوانیزه در بدنه و تشت تقطیراستفاده از عایق درزیر تشت تقطیر جهت جلوگیری از تعریق تشتدارای شیر هواگیری با کاربری آساندسترسی آسان به مجموعه فن و الکترو موتور جهت سرویس های دوره ای و تعمیراتمجهز به محافظ حرارتی جهت حفاظت موتور در […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان