مشاوره

تاریخ انتشار : 2018/02/06

گروه مهندسی و بازرگانی کار و اندیشه فراگستر با استفاده از تیم متخصص و فنی خود در حوزه تهویه مطبوع، جهت مشاوره و انتخاب سیستم و یا تجهیزات مورد نیاز پروژه های ساختمانی و صنعتی، در خدمت شرکت های مهندسین مشاور، سازندگان و انبوه سازان می باشد.

برخی از مشتریان