فن فیلتر یونیت

تاریخ انتشار : 2023/05/13

فن فیلتر یونیت

فن فیلتر یونیت یکی از تجهیزات فیلتراسیون هوا است که برای تأمین هوای تمیز از فیلتر کردن ذرات مضر موجود در هوا استفاده می‌کند.
فن فیلتر یونیت‌ها به‌طورمعمول دارای دو بخش اصلی، فن و فیلتر بازده بالا است.
فن فیلتر یونیت جهت گردش هوا ،فیلتراسیون هوا به میزان کافی و تأمین هوای تازه و فشار مثبت کاربرد دارد.

برخی از مشتریان