هواساز چند منطقه ای

تاریخ انتشار : 2023/05/13

هواساز چند منطقه ای

هواساز چند منطقه ای

هواساز چند منطقه ای شرکت تهویه همه مشخصه های هواسازهای تک منطقه ای را در بر می گیرد، به علاوه، دارای مزایای اضافی از جمله سطح تخلیه بزرگ با سرعت کم به صورت با دمپر یا بدون دمپر نیز می باشد. همچنین تخلیه به صورت روبروزن و بالازن در دسترس می باشد.

برخی از مشتریان